Úvodní stránka

Rychlost.cz - poptávka připojení

Tento poradenský web vychází nejen z mých vlastních zkušeností, ale hlavně ze zkušeností paní Zdeny Dvorské (příručka První pomoc ježkům), a také ze zkušeností záchranných stanic pro ježky ve Velké Británii a v Německu, Helena Hátleová.

Ježek je jedním z nejstarších savců, kteří ještě žijí na této planetě. 
Rozvoj automobilismu, chemizace a zemědělská  mechanizace spolu s 
vandalismem hubí nesmírné množství těchto zvířat. Denně jim bere člověk 
jejich přirozené prostředí a zvíře hledá stále nový úkryt. Někdy je
opuštěný keříček nebo vyhozená pneumatika na velkém sídlišti jediným
ježčím úkrytem.
U nás žijí dva druhy ježků
J e ž e k   v ý c h o d n í (Erinaceus concolor): 
má tmavou obličejovou část,bodliny jsou většinou nestejnoměrně uspořádány.
Spodní část těla je šedá, kontrastní je bílá skvrna na hrudi. U starších
jedinců je bílošedá, někdy zcela splyne s ostatní barvou srsti. Bodliny 
jsou světle až tmavošedé, stříbrošedé,nebo tzv.pepř a sůl.Tento druh mívá
delší čumáček, také je neklidnější.

J e ž e k   z á p a d n í (Erinaceus europaeus): 
má od čenichu k očím po stranách obličejové části tmavé podélné pruhy, 
které se světlým pruhem uprostřed hlavy tvoří písmeno V. Spodní část těla 
je světle hnědá, béžová. Bodliny jsou uhlazené a směřují jedním směrem. 
Zbarvení bodlin je světle hnědé, tmavohnědé, někdy narezlé. Čenich je 
tupější. Celkově je tento druh - až na zvláštní výjimky - klidnější.
Malá ježčí biologie

délka života: v přírodě sotva 3 až 5 let

váha: 1000 až 1400 gramů

velikost: 22 až 32 cm

teplota těla: 35 až 37°C (v zimním spánku 2 až 6°C)

dechová frekvence: 40 až 50/min. (v zimním spánku 4 až 8)

srdeční frekvence: 180 až 220/min. (v zimním spánku 10 až 20)

dospělost: 6 až 8 měsíců

březost: 30 až 38 dní

počet mláďat: 3 až 7 porodní váha: 12 až 30 gramů

vrhy za rok: 1 až 2

doba kojení: 40 dní

počet struků: 10 počet bodlin: 6-9 tisíc

Chcete-li divokým ježkům pomoci přečkat zimu, nechte někde v zahradě hromádku listí a roští, složená prkna atd., ježci tam v bezpečí prožijí svůj zimní spánek a na jaře se vám odvděčí "čištěním" zahrady od slimáků a škodlivého hmyzu. Jedině ježek dokáže zlikvidovat veliké množství plžů a slimáků, protože rád vyhrabává a konzumuje i jejich vajíčka. 

Poslední léta jsou velice suchá a horká a ježci trpí žízní, je tedy dobré po zahradě rozmisťovat misky s vodou.